Projekty

„Pomoc, poradenství, provázení a podpora“ – poskytujeme odborné poradenství v oblasti vyřizování sociálních dávek, pro jednotlivé klienty hledáme možnosti, jak vyjít s menším rodinným příjmem v době pečování, nabízíme pomoc při uplatňování práv a zájmů zdravotně znevýhodněného člena rodiny, podporujeme pozůstalé. Naším cílem je individuálně pomoci s novou životní situací, podpořit zkušenostmi a společně hledat řešení s vizí plnohodnotného života. Nasměrujeme pečující osobu v krátkém čase na správná místa tak, aby měla zajištěny finanční zdroje a odbornou pomoc. V tomto období je velmi důležité sladění rodinného života s nemocným členem rodiny a profesního života ostatních členů rodiny. Podívejte se na letáček.
Brno - oficiální web statutárního města Brna

Brno - oficiální web statutárního města Brna

„Zotavení“ – projekt je zaměřen na pomoc pečujícím po ukončení péče. Pomoc přechází v pomoc pozůstalým ( pečující se vlivem úmrtí opečovávaného stává truchlícím), či pomoc pečujícím, kteří dlouhodobou péči ukončují zotavením opečovávaného či transportem opečovávaného do sociálního, léčebného nebo chráněného zařízení. Jelikož je výše zmiňované téma velmi citlivé, diskrétní, intimní, je nutná specifická odborná pomoc a ochota se tohoto tématu nebát ( nestranit se). Poté může dojít k prospěšné pomoci a ZOTAVENÍ= ZDRAVÍ, které je definováno světovou zdravotnickou organizací WHO jako pohoda tělesná, duševní a sociální.

Portál Jihomoravského kraje

„Kreativní obchůdek“ – aktivně zapojujeme pečující, znevýhodněné osoby a všechny, kteří chtějí podpořit spolek Klára pomáhá tím, že jim pomáháme rozvíjet jejich kreativitu a prodáváme jejich výrobky. Nabízíme tašky s reflexním prvkem ve tvaru našeho loga, které šijí naše seniorky z balonoviny (od firmy Balony Kubíček). Pytlíčky na tašky zdobí kresby dětí z MŠ a ZŠ z Vranova u Brna. Tašky si můžete koupit v prodejnách našeho váženého partnera, firmy Sonnentor, v Brně a v Čejkovicích.

„Pošli hru a hračku“ – kdo má doma nepotřebné hračky a hry, odešle nebo je předá do sídla naší organizace. Naši místní senioři, znevýhodněné osoby a matky na mateřské hračky přeberou, vyperou, vysuší a opraví. Následně zabalí a distribuují do zařízení, kde jsou tyto věci žádány. Nemocnice, školy, školky, dětské domovy, ústavy, domy seniorů. Dochází tak k aktivizaci občanů z našeho blízkého okolí. Recyklujeme použité věci, ekologicky šetříme přírodu a pomáháme výše uvedeným organizacím s úsporou financí, za které by hry a hračky nakupovali. Seznam podpořených subjektů zde.

Brno - oficiální web statutárního města Brna

„Dědečku, babičko, příjdu na kafíčko“ –zaměřujeme se na aktivizaci pečujících a osamělých seniorů. Povídáme si s nimi o jejich prožitých vzpomínkách, zapojujeme je do činností podle jejich možností. Snažíme se jim porozumět v jejich nelehkých chvílích, pocitu osamělosti, bezmoci , nepotřebnosti a někdy i pocitu obtěžování a přítěží pro druhé. Stáří je součást života, senioři jsou křehcí a to ne jen po fyzické stránce. Proto je našim cílem propojit více generací se zaměřením na pochopení, pomoci a stmelení komunity. Více informací o projektu získáte u paní Kateřiny Klimešové, tel.:(+420) 736 454 095, e-mail: katerina.klimesova@klarapomaha.cz.