Klára pomáhá z.s.

Cílem naší práce je podpora klientů, jednotlivců a celých rodin, aby byli schopni nést svou životní situaci a v budoucnu byli schopni nalézat řešení sami nebo s minimální pomocí.

fcb instagram tweeter youtube