Home > Pomoc pečujícím > Náš tým

Poradci pro pečující

Každý z nás je jiný, společně jsme tým, společně pomáháme.

Naše zásady

  • Vycházíme z přání klienta, on je ten, kdo nejlépe ví, co potřebuje a co může s naší pomocí zvládnout
  • Poskytujeme pečujícím o blízkého, který potřebuje pomoc z důvodu dlouhodobé nemoci, postižení, věku 4P — podporu, pomoc, provázení a poradenství při hledání východisek a možných řešení dané životní situace
  • Naši konzultanti mají sami zkušenost s péčí a zároveň jsou náležitě vybaveni i po stránce odborné.

Pro koho

Poskytujeme pečujícím o blízkého, který potřebuje pomoc z důvodu dlouhodobé nemoci, postižení, věku 4P — podporu, pomoc, provázení a poradenství při hledání východisek a možných řešení dané životní situace cílem naší práce je podpora klientů, jednotlivců i celých rodin, aby byli schopni nést svou životní situaci a v budoucnu nalézat řešení sami nebo s minimální pomocí.

Vyznáváme tyto hodnoty

  • Důstojnost
  • Laskavost
  • Lidskost
  • Odpovědnost
  • Pravda
  • Spolupráce
  • Úcta

Odborní poradci

Alena Kejzarová
místopředsedkyně spolku
pomoc pečujícím
+420 737 233 889
Hynek Latta
psycholog a psychoterapeut
Pauline Iványi
klinická psycholožka
komunikace v češtině, angličtině, němčině a holandštině
Miroslav Ševečka
advokát - externí spolupracovník
možnost komunikace v angličtině
 
 
Kalendář akcí